Tool pro návrh filtrů a výpočet koeficientů polyfázových filtrů využívaných v FMT modulací

FMT tool je návrhový a analyzační prostředek umožňující navrhnout polyfázové komponentní filtry pro FMT (Filtered MultiTone) modulaci. Vlastní návrh je možno realizovat několika způsoby.Prvním je váhováním ideální obdélníkové charakteristiky filtru v kmitočtové oblasti oknem (nabídce jsou: blackman, blackmanharris, hamming, hann, flattopwin, nuttallwin, rectwin, bartlett, barthannwin, bohmanwin, chebwin, gausswin, kaiser, parzenwin, tukeywin, triang), dalším je raised-cosinuv filtr a pak filtr scharakteristikou H(f) = (1+e^(-j...))/(1+ro.e^(-j...)). Položka „rool-off faktor" je parametrem návrhu posledních dvou jmenovaných filtrů. Pomocí položky „cut-off step" lze realizovat spektrální tvarování vkmitočtové oblasti (rozšíření či zúžení subkanálu), po celistvých násobcích posuvu sohledem kzachování ortogonality. Při návrhu je proveden test ortogonality, vpřípadě nesplnění je generována varovná chybová hláška. Návrhový prostředek umožňuje i srovnání sdosud používanou modulací DMT. Okno „Print setup" umožňuje zvolit zobrazení vyhodnocení. Je zde nabízeno zobrazení kmitočtové charakteristiky subkanálů, rozložení spektrální výkonové hustoty a charakteristika filtru včasové oblasti (koeficienty prototypového filtru). Parametr převzorkování definuje přesnost výpočtu. Dále je umožněno zvolit číslo okna, do kterého bude výsledný graf zaslán, a zdali bude okno přepisováno další charakteristikou bez smazaní předchozí (hold on). Navržené koeficienty filtrů lze exportovat do mat-souboru a použít například pro potřeby další simulace či implementace.

 

Nástroj je ke stažení zde. Ke spuštění je potřeba nainstalovat knihovny Matlab Component Runtime pro Mathworks Matlab 7.1, dostupné nahttp://www.mathworks.com

Ukázky výsledků:

Aktualizováno Neděle, 10 Říjen 2010 20:47

 

Analýza TEQ návrhových algoritmů pro VDSL technologii

VDSLtool je testovací a návrhový prostředek umožňující porovnat jednotlivé návrhové algoritmy ekvalizérů TEQ (Time domain EQualizer), využívaného v přenosové technologii VDSL s modulací DMT ke zkrácení impulsní odezvy přenosového kanálu k délce cyklické předpony (CP).Podrobný popis naleznete v článku: Ekvalizace v časové oblasti v modulačních systémech využívajících vícetónovou modulaci. Testovací prostředek umožňuje porovnat TEQ návrhové algoritmy na přenosových kanálech definovaných v ETSI TS101 270 a ANSI T1E1.4. Implementovány jsou metody: MSSNR (Maximum Shortening SNR), SIRCH-CC Shortening Impulse Response of Channel with Cyclic Convolution matrices) ve variantách omezení UTC, UNC a UEC, MIN-ISI (MInimum InterSymbol Interference) a varianta s cyklický definovanými maticemi MIN-ISI-CC (MIN-ISI-Cyclic Convolution matrices). Testovací prostředek umožňuje zobrazit vlastní zkrácení impulsní odezvy, vypočítat analýzu dosažené rychlosti v závislosti na volbě zpoždění při výpočtu vzájemné korelační matice mezi vysílaným a přijímaným signálem (zpoždění je při implementaci na modemech definováno na pevnou hodnotu), rozložení odstupu SNR pro jednotlivé metody a rovněž umožňuje realizovat analýzu vlivu řádu filtru TEQ ekvalizéru u jednotlivých návrhových metod. Pro zvýšení přesnosti výpočtu jsou implementovány i vysílací a přijímací filtry.

 

Nástroj je ke stažení zde. Ke spuštění je potřeba nainstalovat knihovny Matlab Component Runtime pro Mathworks Matlab 7.1, dostupné nahttp://www.mathworks.com

Ukázky výsledků:

 

Strana 2 z 2