Analýza TEQ návrhových algoritmů pro VDSL technologii

VDSLtool je testovací a návrhový prostředek umožňující porovnat jednotlivé návrhové algoritmy ekvalizérů TEQ (Time domain EQualizer), využívaného v přenosové technologii VDSL s modulací DMT ke zkrácení impulsní odezvy přenosového kanálu k délce cyklické předpony (CP).Podrobný popis naleznete v článku: Ekvalizace v časové oblasti v modulačních systémech využívajících vícetónovou modulaci. Testovací prostředek umožňuje porovnat TEQ návrhové algoritmy na přenosových kanálech definovaných v ETSI TS101 270 a ANSI T1E1.4. Implementovány jsou metody: MSSNR (Maximum Shortening SNR), SIRCH-CC Shortening Impulse Response of Channel with Cyclic Convolution matrices) ve variantách omezení UTC, UNC a UEC, MIN-ISI (MInimum InterSymbol Interference) a varianta s cyklický definovanými maticemi MIN-ISI-CC (MIN-ISI-Cyclic Convolution matrices). Testovací prostředek umožňuje zobrazit vlastní zkrácení impulsní odezvy, vypočítat analýzu dosažené rychlosti v závislosti na volbě zpoždění při výpočtu vzájemné korelační matice mezi vysílaným a přijímaným signálem (zpoždění je při implementaci na modemech definováno na pevnou hodnotu), rozložení odstupu SNR pro jednotlivé metody a rovněž umožňuje realizovat analýzu vlivu řádu filtru TEQ ekvalizéru u jednotlivých návrhových metod. Pro zvýšení přesnosti výpočtu jsou implementovány i vysílací a přijímací filtry.

 

Nástroj je ke stažení zde. Ke spuštění je potřeba nainstalovat knihovny Matlab Component Runtime pro Mathworks Matlab 7.1, dostupné nahttp://www.mathworks.com

Ukázky výsledků: