BPC-DAK

Datová komunikace

V předmětu se studenti seznámí s principy datových přenosů. Předmět zahrnuje problematiku teorie informace, popis zdroje informace, diskrétní sdělovací soustavy. Dále se věnuje přenosu dat, a to v základním pojetí, popisu dat a signálů, druhům přenosů, spolehlivosti přenosu, kódování analogového a diskrétního signálu. Podrobněji je pak zaměřen na kódování: Kódování snižující nadbytečnost - prefixové kódy, Huffmanův kód, principy komprese dat. Protichybové kódování: Blokové kódy, stromové kódy, systém protichybového zabezpečení. Rovněž v neposlední řadě je věnován i modulacím signálu, základům šifrování a dalším problematikám přenosu dat.

 

Vyučující

Pavel Šilhavý - přednášky a laboratorní cvičení

Michal Mahút - laboratorní cvičení

Radim Číž - počítačová cvičení

 

Podmínky udělení zápočtu

Absolvování všech 6 počítačových a 5 laboratorních cvičení dle rozpisu.

 

Hodnocení

Písemná zkouška max. 70 bodů

Počítačová cvičení max. 15 bodů

Laboratorní cvičení max. 15 bodů

 

Časový plán

Časový plán přednášek

Časový plán laboratorních cvičení

Časový plán počítačových cvičení

Pro přístup k materiálům mimo síť VUT použijte školní VPN. - návod

 

Přednášky

1. Informace o předmětu, základní poznatky z teorie informace

2. Systémy přenosu informace

3. Přenos dat

4. Kódování snižující nadbytečnost

5. Protichybové kódování

6. Blokové kódy

7. Blokové cyklické kódy

8. Příklady cyklických kódů

9. Stromové kódy

10. Turbokódy

11. Protichybové kódové systémy

12. Modemy v systémech datové komunikace

13. Základy šifrování

Příprava ke zkoušce - vzorové příklady

 

Laboratorní cvičení

1. Modemy VDSL2

2. Modemy G.fast

3. Technologie LoRa a LoRaWAN

4. Pasivní optické sítě PON

5. xDSL modemy - odolnost vůči rušení

6. Modemy DOCSIS

7. Modemy PLC

8. Sériová rozhraní RS232, USB a I2C

 

Počítačová cvičení

1. Úvodní cvičení, MATLAB

2. Teorie informace, Huffmanův kód

- př. Huffmanovo kódování

- zadání a řešení

3. Lineární blokové kódy

- př. na LB kódy

4. Cyklické kódy

- př. na Cyklické kódy

- cyklicky.mdl

- cyklicky.slx

5. Konvoluční kódy

- př. na Konvoluční kódy

- konvolucni.mdl

- konvolucni.slx

- Viterbiho dekodér

- JVM

6. Zápočtový test

 

Materiály ke studiu

Šilhavý, P. Datová komunikace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-211. ISBN: 978-80-214-4455-3.

Šilhavý, P. Datová komunikace - Počítačová cvičení

Šilhavý, P. Datová komunikace - Laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-84. ISBN: 978-80-214-4725-7.

Aktualizováno Pondělí, 09 Říjen 2023 09:23