Vítejte na serveru Anička!

Tento server slouží pro rozšíření výuky v předmětech zabývajících se především VoIP technologiemi a softwarovými ústřednami, především ústřednou Asterisk. Server poskytuje sadu služeb a programů speciálně určených pro použití ve cvičeních či na přednáškách, jako jsou virtualizační služby, web server, softwarová ústředna Asterisk atd. Jsou zde umístěny podklady pro výuku předmětů Telekomunikační a informační služby, Vysokorychlostní komunikační systémy a Datová komunikace.

V sekci Projekty lze nalézt informace o projektech řešených naší skupinou na  Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Jsou zde dostupné některé články publikované v rámci řešení projektů a některé vytvořené produkty.

V sekci Články lze nalézt obdorné články věnující se problematice VoIP a softwarových ústředen a také články věnující se přístupovým sítím, technologiím xDSL a PLC.

Provoz serveru zajišťuje Ústav telekomunikací, VUT v Brně.

Server vznikl za podpory projektu FRVŠ F1a 1043/2008