BKC-DAK

Datová komunikace - kombinované studium

V předmětu se studenti seznámí s principy datových přenosů. Předmět zahrnuje problematiku teorie informace, popis zdroje informace, diskrétní sdělovací soustavy. Dále se věnuje přenosu dat, a to v základním pojetí, popisu dat a signálů, druhům přenosů, spolehlivosti přenosu, kódování analogového a diskrétního signálu. Podrobněji je pak zaměřen na kódování: Kódování snižující nadbytečnost - prefixové kódy, Huffmanův kód, principy komprese dat. Protichybové kódování: Blokové kódy, stromové kódy, systém protichybového zabezpečení. Rovněž v neposlední řadě je věnován i modulacím signálu, základům šifrování a dalším problematikám přenosu dat.

Vyučující

Pavel Šilhavý - přednášky, laboratorní cvičení

 

Podmínky udělení zápočtu:

Absolvování všech 2 laboratorních cvičení a odevzdání všech domácích úloh.

 

Hodnocení

Písemná zkouška max. 70 bodů

Laboratoře a DÚ z tutoriálů max. 30 bodů

 

Časový plán

Časový plán přednášek

Časový plán laboratorních cvičení

Pro přístup k materiálům mimo síť VUT použijte školní VPN. - návod

 

Tutoriály

1. Informace o předmětu, základní poznatky z teorie informace

Systémy přenosu informace

Domácí úkol 1

 

2. Přenos dat

Kódování snižující nadbytečnost

Domácí úkol 2

 

3. Protichybové kódování

Blokové kódy

Domácí úkol 3

 

4. Blokové cyklické kódy

Příklady cyklických kódů

Domácí úkol 4

 

5. Stromové kódy

Turbokódy

Domácí úkol 5

 

6. Protichybové kódové systémy

Modemy v systémech datové komunikace

Základy šifrování

Domácí úkol 6

 

7. Příprava ke zkoušce - vzorové příklady

 

Laboratorní cvičení

1. Modemy VDSL2

2. Modemy G.fast

3. Technologie LoRa a LoRaWAN

4. Pasivní optické sítě PON

5. xDSL modemy - odolnost vůči rušení

6. Modemy DOCSIS

7. Modemy PLC

8. Sériová rozhraní RS232, USB a I2C

 

Materiály ke studiu

Šilhavý, P. Datová komunikace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-211. ISBN: 978-80-214-4455-3.

Šilhavý, P. Datová komunikace - Laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-84. ISBN: 978-80-214-4725-7.

Aktualizováno Pondělí, 09 Říjen 2023 08:51