Datová komunikace - kombinované studium

V předmětu se studenti seznámí s principy datových přenosů. Předmět zahrnuje problematiku teorie informace, popis zdroje informace, diskrétní sdělovací soustavy. Dále se věnuje přenosu dat, a to v základním pojetí, popisu dat a signálů, druhům přenosů, spolehlivosti přenosu, kódování analogového a diskrétního signálu. Podrobněji je pak zaměřen na kódování: Kódování snižující nadbytečnost - prefixové kódy, Huffmanův kód, principy komprese dat. Protichybové kódování: Blokové kódy, stromové kódy, systém protichybového zabezpečení. Rovněž v neposlední řadě je věnován i modulacím signálu, základům šifrování a dalším problematikám přenosu dat.

Vyučující

Pavel Šilhavý - přednášky, laboratorní cvičení

Podmínky udělení zápočtu:


Absolvování všech 2 laboratorních cvičení a odevzdání všech domácích úloh.

Hodnocení


Písemná zkouška max. 70 bodů

Laboratoře a DÚ z tutoriálů max. 30 bodů

Časový plán


Časový plán přednášek

Časový plán laboratorních cvičení

Pro přístup k materiálům mimo síť VUT použijte školní VPN. - návod

Tutoriály


1. Informace o předmětu, základní poznatky z teorie informace pdf


Systémy přenosu informace pdf


Domácí úkol 1 pdf

2. Přenos dat pdf


Kódování snižující nadbytečnost pdf


Domácí úkol 2 pdf

3. Protichybové kódování pdf


Blokové kódy pdf
Domácí úkol 3 pdf

4.
Blokové cyklické kódy pdf

Příklady cyklických kódů
pdf
Domácí úkol 4 pdf

5. Stromové kódy pdf


Turbokódy pdf


Domácí úkol 5 pdf6. Protichybové kódové systémy pdf


Modemy v systémech datové komunikace pdf
Základy šifrování pdf


Domácí úkol 6
pdf

7. Příprava ke zkoušce - vzorové příklady pdf

Laboratorní cvičení


1. Modemy VDSL2 pdf

2. Modemy G.fast pdf

3. Technologie Sigfox pdf

4. Pasivní optické sítě PON
pdf

5. xDSL modemy - odolnost vůči rušení pdf

6. Modemy DOCSIS pdf

7. Modemy PLC pdf

8. Sériová rozhraní RS232, USB a I2C pdf
Domácí úkol - Laboratorní cvičení 1 pdf
Domácí úkol - Laboratorní cvičení 2 pdf

Materiály ke studiu


Šilhavý, P. Datová komunikace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-211. ISBN: 978-80-214-4455-3. pdf

Šilhavý, P. Datová komunikace - Laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-84. ISBN: 978-80-214-4725-7. pdf

Vznik těchto skript byl podpořen projektem č. CZ.1.07/2.2.00/15.0139

Aktualizováno Úterý, 31 Srpen 2021 12:05