MPC-TLS

Telekomunikační systémy

V předmětu se studenti seznámí s principy telekomunikačních systémů, a to zejména v oblasti telefonních ústředen. Předmět zahrnuje problematiky hardwarových a softwarových řešení, signalizačních systémů a zajištění požadovaných služeb. Je věnována pozornost jak výrobkům tradičních výrobců, s uzavřeným kódem, tak, a to především progresivním ústřednám s otevřeným kódem. Teoretické pasáže jsou vždy doplněny praktickými příklady implementace dané problematiky, zejména na progresivně se uplatňujících ústřednách s otevřeným kódem. Praktická laboratorní část je věnována ústřednám s otevřeným kódem - Open Source Asterisk, Freeswitch, YATE a ústřednám tradičních výrobců Siemens, Alcatel, Panasonic a dalším.

Vyučující

Pavel Šilhavý - přednášky a laboratorní cvičení

 

Podmínky udělení zápočtu

Absolvování všech 12 laboratorních úloh dle rozpisu.

 

Hodnocení

Písemná zkouška max. 65 bodů

Laboratoře max. 35 bodů

 

Časový plán

Časový plán přednášek

Časový plán laboratorních cvičení

Pro přístup k materiálům mimo síť VUT použijte školní VPN. - návod

 

Přednášky

1. Informace o předmětu, úvod do problematiky

2. Pobočkové telefonní ústředny

3. Pobočkové telefonní ústředny s otevřeným kódem - Open source

4. Účastnické sady, přenašeče, hardware pro Open Source PBX

5. PSTN signalizace 1

6. PSTN signalizace 2

7. VoIP signalizace 1

8. VoIP signalizace 2

9. IP telefonie – Zajištění kvality a bezpečnosti

10. Veřejné telefonní ústředny v národní síti

11. Služby PBX 1

12. Služby PBX 2

13. Teorie hromadné obsluhy

 

Laboratorní cvičení

1. PBX Asterisk - Úvod, SIP, IAX, DAHDI, jednoduchý číslovací plán

2. PBX Asterisk - Pokročily číslovací plán a makra

3. PBX Asterisk - Trunkování

4. PBX Asterisk - Pokročile služby PBX

5. Pokročilé přístupové a skriptovací možnosti

5b. PBX Asterisk - PJSIP stack

5c. PBX Asterisk - WebRTC

6. Samostatný projekt

7. PBX Siemens HiPath 3500, E1 Q – signalizace

8. DAHDI, signalizace SS7 a měření na ÚSa - Asterisk + YATE

9. PBX Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

10. PBX Asterisk Embedded systém

11. Sangoma - Wanpipe, SMG, analýza ISDN BRI -Asterisk + FreeSWITCH

12. PBX Panasonic KX-NCP500

 

Pomocné soubory

VmWare image s Ubuntu 22.04 x64 desktop a Asterisk 13

VmWare image s Ubuntu 18.04 x64 desktop a Asterisk 13

VmWare image s Ubuntu 12.04 x64 desktop a Asterisk 13

VmWare image s Ubuntu 12.04 x32 desktop a Asterisk 13

Hesla jsou stejná jako názvy účtů. Při prvním spuštění zvolte, že virtuální počítač byl přesunut (ne zkopírován). Pro připojení do Vaší LAN nastavte vhodný typ sítě NAT/Bridge/Host.

Základní nastavení (úloha 1)

České hlášky (úloha 1)

IVR zvuky (úloha 4)

Záloha VoiceOne (úloha 5)

 

Materiály ke studiu

Šilhavý, P. Telekomunikační a informační systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-140. ISBN: 978-80-214-5027-1.

Šilhavý, P. Telekomunikační a informační systémy - Laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-4895-7.

Meggelen, J., Madsen, L., Smith, J.: Asterisk: The Future of Telephony, O'Reilly Media.

ABC Linuxu -Asterisk: VoIP ústředna www

Voip Info

Aktualizováno Středa, 28 Červen 2023 11:22