Telekomunikační systémy

V předmětu se studenti seznámí s principy telekomunikačních a informačních systémů. Obsahuje popis struktur hardwarových řešení, signalizačních systémů a způsoby jejich propojení od klasických ústředen po řešení využívající IP sítí. Praktická laboratorní část je věnována softwarovým ústřednám Open source Asterisk a hardwarovým systémům Siemens, Alcatel, Panasonic a dalším.

Vyučující


Pavel Šilhavý - přednášky a laboratorní cvičení


Podmínky udělení zápočtu


Absolvování všech 12 laboratorních úloh dle rozpisu.

Hodnocení


Písemná zkouška max. 65 bodů

Laboratoře max. 35 bodů

Časový plán


Časový plán přednášek

Časový plán laboratorních cvičení

Pro přístup k materiálům mimo síť VUT použijte školní VPN. - návod

Přednášky


1. Informace o předmětu, úvod do problematiky pdf

2. Pobočkové telefonní ústředny pdf

3. Pobočkové telefonní ústředny s otevřeným kódem - Open source pdf

4. Účastnické sady, přenašeče, hardware pro Open Source PBX pdf

5. PSTN signalizace 1
pdf

6. PSTN signalizace 2
pdf

7. VoIP signalizace 1 pdf

8. VoIP signalizace 2 pdf

9. IP telefonie – Zajištění kvality a bezpečnosti pdf

10. Veřejné telefonní ústředny v národní síti, číslovací plán pdf

11. Služby PBX pdf

12. Spojovací pole pdf

13. Teorie hromadné obsluhy pdf

Laboratorní cvičení


1. PBX Asterisk - Úvod, SIP, IAX, DAHDI, jednoduchý číslovací plán pdf

2. PBX Asterisk - Pokročily číslovací plán a makra pdf

3. PBX Asterisk - Trunkování pdf

4. PBX Asterisk - Pokročile služby PBX pdf

5. PBX Asterisk - Pokročilé přístupové a skriptovací možnosti pdf
5b. PBX Asterisk - PJSIP stack pdf
5c. PBX Asterisk - WebRTC pdf

6. PBX Asterisk - Samostatný projekt

7. PBX Siemens HiPath 3500, E1 Q – signalizace pdf

8. DAHDI, signalizace SS7 a měření na ÚSa - Asterisk + YATE
pdf

9. PBX Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise pdf

10. PBX Asterisk Embedded systém
pdf

11. Sangoma - Wanpipe, SMG, analýza ISDN BRI -Asterisk + FreeSWITCH
pdf

12. PBX Panasonic KX-NCP500 pdf

Pomocné soubory


1. VmWare image  s Ubuntu 12.04 x64 desktop a Asterisk 13 (jako ve výuce)

Hesla jsou stejná jako názvy účtů. Při prvním spuštění zvolte, že virtuální počítač byl přesunut (ne zkopírován). Pro připojení do Vaší LAN nastavte vhodný typ sítě  NAT/Bridge/Host.

zip

(1,6 GB)

2. VmWare image  s Ubuntu 12.04 x32 desktop a Asterisk 13

zip

3. Základní nastavení (úloha 1) zip

4. České hlášky (úloha 1) zip

5. IVR zvuky (úloha 4) zip
6. Záloha VoiceOne (úloha 5) tar.gz

7. Odkaz na VMWare Player Player

Materiály ke studiu

Šilhavý, P. Telekomunikační a informační systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-140. ISBN: 978-80-214-5027-1. pdf

Šilhavý, P. Telekomunikační a informační systémy - Laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-4895-7. pdf

Kapoun,V. Digitální ústředny - skriptum
pdf

Kapoun,V. Přístupové a transportní sítě - skriptum
pdf

Meggelen, J., Madsen, L., Smith, J.: Asterisk: The Future of Telephony, O'Reilly Media. pdf

ABC Linuxu -Asterisk: VoIP ústředna www

Voip Info www

Vozňák, M. - Asterisk a jeho použití pdf

Aktualizováno Úterý, 31 Srpen 2021 12:04