LTIS

Telekomunikační a informační systémy - kombinované studium

V předmětu se studenti seznámí s principy telekomunikačních a informačních systémů. Obsahuje popis struktur hardwarových řešení, signalizačních systémů a způsoby jejich propojení od klasických ústředen po řešení využívající IP sítí. Praktická laboratorní část je věnována softwarovým ústřednám Open source Asterisk a hardwarovým systémům Siemens, Alcatel, Panasonic a dalším.

Vyučující

Pavel Šilhavý - přednášky a laboratorní cvičení

Ondřej Krajsa - laboratorní cvičení

Podmínky udělení zápočtu

Absolvování všech 2 laboratorních cvičení a odevzdání všech domácích úloh.

Hodnocení

Písemná zkouška max. 60 bodů

Laboratoře a DÚ z tutoriálů max. 40 bodů

Časový plán

Časový plán přednášek

Časový plán laboratorních cvičení

Pro přístup k materiálům mimo síť VUT použijte školní VPN. - návod

Tutoriály


1. Informace o předmětu, úvod do problematiky pdf

Pobočkové telefonní ústředny pdf
Pobočkové telefonní ústředny s otevřeným kódem - Open source PBX pdf
Domácí úkol 1 pdf2. Účastnické sady, přenašeče, hardware pro Open Source PBX pdf
PSTN signalizace 1
pdf
PSTN signalizace 2
pdf
Domácí úkol 2 pdf3. VoIP Signalizace 1 pdf
VoIP Signalizace 2 pdf
Domácí úkol 3 pdf4. IP telefonie – Zajištění kvality a bezpečnosti pdf
Veřejné telefonní ústředny v národní síti, číslovací plán pdf
Domácí úkol 4 pdf


5. Služby PBX pdf
Spojovací pole pdf

Teorie hromadné obsluhy pdf
Domácí úkol 5 pdf

Laboratorní cvičení


1. PBX Asterisk - Úvod, SIP, IAX, DAHDI, jednoduchý číslovací plán pdf pps
Ukázka možného řešení zip
Návod na zvýrazňování syntaxe v PSpadu www zip

Domácí úkol L1
pdf

2. PBX Asterisk - Pokročily číslovací plán, makra, trunkován pdf pps

Domácí úkol L2
pdf
Příklad řešení DU L1 zip

Pomocné soubory


1. VmWare image  s Ubuntu 12.04 x64 desktop a Asterisk 13 (jako ve výuce)

Hesla jsou stejná jako názvy účtů. Při prvním spuštění zvolte, že virtuální počítač byl přesunut (ne zkopírován). Pro připojení do Vaší LAN nastavte vhodný typ sítě  NAT/Bridge/Host.

zip

1,6 GB


2. Základní nastavení (úloha 1) zip

3. České hlášky (úloha 1) zip

4. IVR zvuky (úloha 2) zip
5. Odkaz na VMWare Player Player

Materiály ke studiu


Šilhavý, P. Telekomunikační a informační systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-140. ISBN: 978-80-214-5027-1. pdf
Šilhavý, P. Telekomunikační a informační systémy - Laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-4895-7. pdf

Kapoun,V. Digitální ústředny - skriptum
pdf

Kapoun,V. Přístupové a transportní sítě - skriptum
pdf

Meggelen, J., Madsen, L., Smith, J.: Asterisk: The Future of Telephony, O'Reilly Media. pdf

ABC Linuxu -Asterisk: VoIP ústředna www

Voip Info www

Vozňák, M. - Asterisk a jeho použití pdf

Aktualizováno Pátek, 04 Leden 2019 10:22