MKC-TLS

Telekomunikační systémy - kombinované studium

V předmětu se studenti seznámí s principy telekomunikačních systémů, a to zejména v oblasti telefonních ústředen. Předmět zahrnuje problematiky hardwarových a softwarových řešení, signalizačních systémů a zajištění požadovaných služeb. Je věnována pozornost jak výrobkům tradičních výrobců, s uzavřeným kódem, tak, a to především progresivním ústřednám s otevřeným kódem. Teoretické pasáže jsou vždy doplněny praktickými příklady implementace dané problematiky, zejména na progresivně se uplatňujících ústřednách s otevřeným kódem. Praktická laboratorní část je věnována ústřednám s otevřeným kódem - Open Source Asterisk, Freeswitch, YATE a ústřednám tradičních výrobců Siemens, Alcatel, Panasonic a dalším.

Vyučující

Pavel Šilhavý - přednášky

Ondřej Krajsa - laboratorní cvičení

 

Podmínky udělení zápočtu

Absolvování všech 2 laboratorních cvičení a odevzdání všech domácích úloh.

 

Hodnocení

Písemná zkouška max. 60 bodů

Laboratoře a DÚ z tutoriálů max. 40 bodů

 

Časový plán

Časový plán přednášek

Časový plán laboratorních cvičení

Pro přístup k materiálům mimo síť VUT použijte školní VPN. - návod

 

Tutoriály

1. Informace o předmětu, úvod do problematiky

Pobočkové telefonní ústředny

Domácí úkol 1

 

2. Pobočkové telefonní ústředny s otevřeným kódem - Open source PBX

Účastnické sady, přenašeče, hardware pro Open Source PBX

Domácí úkol 2

 

3. PSTN signalizace 1

PSTN signalizace 2

Domácí úkol 3

 

4. VoIP Signalizace 1

VoIP Signalizace 2

Domácí úkol 4

 

5. IP telefonie – Zajištění kvality a bezpečnosti

Veřejné telefonní ústředny v národní síti, číslovací plán

Domácí úkol 5

 

6. Služby PBX 1

Služby PBX 2

Teorie hromadné obsluhy

Domácí úkol 6

 

Laboratorní cvičení

1. PBX Asterisk - Úvod, SIP, IAX, DAHDI, jednoduchý číslovací plán

prezentace (pps)

Ukázka možného řešení

Návod na zvýrazňování syntaxe v PSpaduzip

Domácí úkol L1

 

2. PBX Asterisk - Pokročily číslovací plán, makra, trunkován

prezentace (pps)

Domácí úkol L2

 

Pomocné soubory

VmWare image s Ubuntu 22.04 x64 desktop a Asterisk 13

VmWare image s Ubuntu 18.04 x64 desktop a Asterisk 13

VmWare image s Ubuntu 12.04 x64 desktop a Asterisk 13

VmWare image s Ubuntu 12.04 x32 desktop a Asterisk 13

Hesla jsou stejná jako názvy účtů. Při prvním spuštění zvolte, že virtuální počítač byl přesunut (ne zkopírován). Pro připojení do Vaší LAN nastavte vhodný typ sítě NAT/Bridge/Host.

Základní nastavení (úloha 1)

České hlášky (úloha 1)

IVR zvuky (úloha 4)

Záloha VoiceOne (úloha 5)

 

Materiály ke studiu

Šilhavý, P. Telekomunikační a informační systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-140. ISBN: 978-80-214-5027-1.

Šilhavý, P. Telekomunikační a informační systémy - Laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-4895-7.

Meggelen, J., Madsen, L., Smith, J.: Asterisk: The Future of Telephony, O'Reilly Media.

ABC Linuxu -Asterisk: VoIP ústředna www

Voip Info

Aktualizováno Středa, 28 Červen 2023 11:23