Datová komunikace

V předmětu se studenti seznámí s principy datových přenosů. Předmět zahrnuje problematiku teorie informace, popis zdroje informace, diskrétní sdělovací soustavy. Dále se věnuje přenosu dat, a to v základním pojetí, popisu dat a signálů, druhům přenosů, spolehlivosti přenosu, kódování analogového a diskrétního signálu. Podrobněji je pak zaměřen na kódování: Kódování snižující nadbytečnost - prefixové kódy, Huffmanův kód, principy komprese dat. Protichybové kódování: Blokové kódy, stromové kódy, systém protichybového zabezpečení. Rovněž v neposlední řadě je věnován i modulacím signálu, základům šifrování a dalším problematikám přenosu dat.

Vyučující


Pavel Šilhavý - přednášky a laboratorní cvičení

Lukáš Benešl - laboratorní cvičení

Radim Číž - počítačová cvičení


Podmínky udělení zápočtu


Absolvování všech 6 počítačových a 5 laboratorních cvičení dle rozpisu.

Hodnocení

Písemná zkouška max. 70 bodů

Počítačová cvičení max. 15 bodů

Laboratorní cvičení max. 15 bodů

Časový plán


Časový plán přednášek

Časový plán laboratorních cvičení

Časový plán počítačových cvičení

Pro přístup k materiálům mimo síť VUT použijte školní VPN. - návod

Přednášky

1. Informace o předmětu, základní poznatky z teorie informace pdf

2. Systémy přenosu informace pdf

3. Přenos dat pdf

4. Kódování snižující nadbytečnost pdf

5. Protichybové kódování pdf

6. Blokové kódy pdf

7. Blokové cyklické kódy pdf

8. Příklady cyklických kódů
pdf

9. Stromové kódy pdf

10. Turbokódy pdf

11. Protichybové kódové systémy pdf

12. Modemy v systémech datové komunikace pdf
13. Základy šifrování pdf
Příprava ke zkoušce - vzorové příklady pdf

 

Laboratorní cvičení

1. Modemy VDSL2 pdf
2. Modemy G.fast pdf
3. Technologie Sigfox pdf
4. Pasivní optické sítě PON pdf
5. xDSL modemy - odolnost vůči rušení pdf
6. Modemy DOCSIS pdf
7. Modemy PLC pdf
8. Sériová rozhraní RS232, USB a I2C pdf

Počítačová cvičení


1. Úvodní cvičení, MATLAB
ppsx

2. Teorie informace, Huffmanův kód ppsx př. Huffmanovo kódování zadání
a řešení

3. Lineární blokové kódy ppsx př. na LB kódy

4. Cyklické kódy ppsx př. na Cyklické kódy cyklicky.mdl

5. Konvoluční kódy
ppsx

př. na Konvoluční kódy

konvolucni.mdl

Viterbiho dekodér

JVM

6. Zápočtový test pdf

Materiály ke studiu


Šilhavý, P. Datová komunikace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-211. ISBN: 978-80-214-4455-3.
pdf

Šilhavý, P. Datová komunikace - Počítačová cvičení
pps

Šilhavý, P. Datová komunikace - Laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-84. ISBN: 978-80-214-4725-7. pdf

Vznik těchto skript byl podpořen projektem č. CZ.1.07/2.2.00/15.0139

 

Modemy ADSL2 a ADSL2+

Aktualizováno Úterý, 31 Srpen 2021 12:04