Tool pro návrh filtrů a výpočet koeficientů polyfázových filtrů využívaných v FMT modulací

FMT tool je návrhový a analyzační prostředek umožňující navrhnout polyfázové komponentní filtry pro FMT (Filtered MultiTone) modulaci. Vlastní návrh je možno realizovat několika způsoby.Prvním je váhováním ideální obdélníkové charakteristiky filtru v kmitočtové oblasti oknem (nabídce jsou: blackman, blackmanharris, hamming, hann, flattopwin, nuttallwin, rectwin, bartlett, barthannwin, bohmanwin, chebwin, gausswin, kaiser, parzenwin, tukeywin, triang), dalším je raised-cosinuv filtr a pak filtr scharakteristikou H(f) = (1+e^(-j...))/(1+ro.e^(-j...)). Položka „rool-off faktor" je parametrem návrhu posledních dvou jmenovaných filtrů. Pomocí položky „cut-off step" lze realizovat spektrální tvarování vkmitočtové oblasti (rozšíření či zúžení subkanálu), po celistvých násobcích posuvu sohledem kzachování ortogonality. Při návrhu je proveden test ortogonality, vpřípadě nesplnění je generována varovná chybová hláška. Návrhový prostředek umožňuje i srovnání sdosud používanou modulací DMT. Okno „Print setup" umožňuje zvolit zobrazení vyhodnocení. Je zde nabízeno zobrazení kmitočtové charakteristiky subkanálů, rozložení spektrální výkonové hustoty a charakteristika filtru včasové oblasti (koeficienty prototypového filtru). Parametr převzorkování definuje přesnost výpočtu. Dále je umožněno zvolit číslo okna, do kterého bude výsledný graf zaslán, a zdali bude okno přepisováno další charakteristikou bez smazaní předchozí (hold on). Navržené koeficienty filtrů lze exportovat do mat-souboru a použít například pro potřeby další simulace či implementace.

 

Nástroj je ke stažení zde. Ke spuštění je potřeba nainstalovat knihovny Matlab Component Runtime pro Mathworks Matlab 7.1, dostupné nahttp://www.mathworks.com

Ukázky výsledků:

Aktualizováno Neděle, 10 Říjen 2010 20:47