Seznam předmětů

 

Datová komunikace - BDAK KDAK

V předmětu se studenti seznámí s principy datových přenosů. Předmět zahrnuje problematiku teorie informace, popis zdroje informace, diskrétní sdělovací soustavy. Dále se věnuje přenosu dat, a to v základním pojetí, popisu dat a signálů, druhům přenosů, spolehlivosti přenosu, kódování analogového a diskrétního signálu. Podrobněji je pak zaměřen na kódování: Kódování snižující nadbytečnost - prefixové kódy, Huffmanův kód, principy komprese dat. Protichybové kódování: Blokové kódy, stromové kódy, systém protichybového zabezpečení. Rovněž v neposlední řadě je věnován i modulacím signálu, základům šifrování a dalším problematikám přenosu dat.

Telekomunikační a informační systémy - MTIS LTIS

V předmětu se studenti seznámí s principy telekomunikačních a informačních systémů. Obsahuje popis struktur hardwarových řešení, signalizačních systémů a způsoby jejich propojení od klasických ústředen po řešení využívající IP sítí. Praktická laboratorní část je věnována softwarovým ústřednám Open source Asterisk a hardwarovým systémům Siemens, Alcatel, Panasonic a dalším.

Vyšší techniky datových přenosů - MVDP

V tomto kurzu se studenti seznámí  se následující problematikou: Systémy pro přenos dat, struktura, vlastnosti, chování. Základní princip ochrany přenosu dat před chybami a jejch aplikace v různých oblastech. Schéma rozdělení protichybových kódů. Detekční blokové kódy, nesystematické kódy (ekvidistantní kódy, kódy s kostantnívahou, kódy q z n), systematické kódy (kódy s opakováním, kódy s lichou a sudou paritou, kódy s podélnou a příčnou paritou, cyklické kódy), korekční blokové kódy (kódy BCH, RM kódy, RS kódy), korekční konvoluční kódy, turbokódy. DSL systémy, vlastnosti, referenčníkonfigurace, typické uspořádání přípojky, možnosti použití. Popis jednotlivých systémů xDSL, IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, VDSL, vlastnosti, možnosti použití, použité kódy a modulace. Vliv rušení na provoz xDSL, kategorizace, dosažitelná přenosová rychlost, model přeslechů(NEXT, FEXT), princip výpočtu přeslechů, impulsní rušení. Spektrální vlastnosti xDSL. Homogenního vedení, primární parametry, sekundární parametry. Konstrukce symetrických sdělovacích kabelových vedení používaných v přístupové síti. Modely elektrických parametrůkabelových vedení určené pro simulaci xDSL.

Aktualizováno Pondělí, 23 Květen 2011 17:00