Seznam předmětů

 

Datová komunikace - BPC-DAK BKC-DAK

V předmětu se studenti seznámí s principy datových přenosů. Předmět zahrnuje problematiku teorie informace, popis zdroje informace, diskrétní sdělovací soustavy. Dále se věnuje přenosu dat, a to v základním pojetí, popisu dat a signálů, druhům přenosů, spolehlivosti přenosu, kódování analogového a diskrétního signálu. Podrobněji je pak zaměřen na kódování: Kódování snižující nadbytečnost - prefixové kódy, Huffmanův kód, principy komprese dat. Protichybové kódování: Blokové kódy, stromové kódy, systém protichybového zabezpečení. Rovněž v neposlední řadě je věnován i modulacím signálu, základům šifrování a dalším problematikám přenosu dat.

Telekomunikační systémy - MPC-TLS MKC-TLS

V předmětu se studenti seznámí s principy telekomunikačních a informačních systémů. Obsahuje popis struktur hardwarových řešení, signalizačních systémů a způsoby jejich propojení od klasických ústředen po řešení využívající IP sítí. Praktická laboratorní část je věnována softwarovým ústřednám Open source Asterisk a hardwarovým systémům Siemens, Alcatel, Panasonic a dalším.

Aktualizováno Úterý, 31 Srpen 2021 11:46