Analyzátor HTTP procedur

Název: Analyzátor HTTP procedur

Autor: ŠEDÝ, J.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V.

Typ produktu: software

Název softwaru: Analyzátor HTTP procedur

Licence: K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence.

Popis: Software slouží k analýze chování uživatelů mobilních sítí druhé, třetí a čtvrté generace. Vstupními daty softwaru jsou dlouhodobé záznamy datové komunikace uživatelů, realizujících přístup k webovým aplikacím. Analýzou těchto záznamů jsou vypočteny statistické údaje popisující realizované procedury protokolu HTTP. Na základe těchto výstupů je operátor mobilní sítě schopen optimalizovat paketově komutované jádro transportní sítě což na základě adekvátních zásahů ze strany poskytovatele vede k efektivnějšímu využití sdílených prostředků.

Obr. 1: Vstupní a výstupní data softwaru