BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor

Název: BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor

Autor: ŠEDÝ, J.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V.

Typ produktu: software

Název softwaru: BAGR - BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor

Licence: K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence.

Popis: Program BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor (BAGR) slouží k zjednodušení a automatizaci hledání korelací mezi jednotlivými zprávami na rozhraní A-bis subsystému rádiové přístupové sítě (BSS) mobilních sítí druhé generace GSM. Na základě nalezených korelací umožňuje mapovat průběh signalizačních procedur na rozhraní A-bis a vyhodnocovat jejich úspěšnost a kvantifikovat vzniklé chyby. Dále také umožňuje hledat tyto závislosti mezi procedurami a tak vyhodnocovat chyby, které jsou vnitřní pro konkrétní prvek BSS a tedy nejsou z běžné analýzy signalizace viditelné.

Obr. 1: Vstupní a výstupní data programu BAGR

Title: BTSM A-bis GPRS Radio analyser

Author: ŠEDÝ, J.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V.

Type of product: software

Software title: BAGR - BTSM A-bis GPRS Radio analyser

Description: The BAGR (BTSM A-bis GPRS Radio analyser) tool is used to simplify and automate correlation of individual messages on the A-bis interface of radio access network subsystem (BSS) of second generation mobile networks. Based on found correlation, mapping of signalling procedure flow for A-bis interface is done and their success rate evaluated and error cases are quantified. Next the tool allows for detection of dependencies between different procedures and therefore evaluate errors, which are internal to specific BSS element and hence invisible to common signalling analysis.

Aktualizováno Pátek, 19 Prosinec 2014 07:12