Software pro Analýzu Výkonnosti Turbo Konvolučních Kódů

Název: Software pro analýzu výkonnosti turbo konvolučních kódů

Autor: ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P

Typ produktu: software

Název softwaru: TCC - Analyzátor výkonnosti

Licence: Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Popis: Software pro analýzu výkonnosti Turbo konvolučních kódů na základě různých vstupních parametrů kódu ovlivňující kódový zisk, bitovou chybovost (BER) a výpočetní náročnost.

Technický popis: Software je určený k analýze výkonnosti TCC. Jeho výstupem je závislost bitové chybovosti na odstupu signálu od šumu. Software využívá ke kódování dva pralelně řazené konvoluční kodéry jejichž parametry je možné měnit před spuštěním simulace. K přenosu dat je použit AWGN kanál s modulací BPSK. Pro dekódování přijatých dat využívá software dekódovací algoritmy s tzv. mekkým vstupem a měkkým výstupem. Jedná se o algoritmus SOVA a algoritmus Log-MAP. Software byl vytvořen v programovém prostředí MATLAB a přeložen do exe souboru. K jeho spuštění je nutné doinstalovat použíté toolboxy.

 

Obr. 1: Grafické rozhraní softwaru

Obr.2: Výstupní grafy

 

Ke stažení (download):

software + toolbox: TCC_Analyzator_vykonnosti_pkg.exe*

*Pro přístup k softwaru mimo síť VUT použijte školní VPN (návod), nebo kontaktujte autora ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 

Title: Software for performace analysis of turbo convolutional codes

Author: SEDY, J.; SILHAVY, P

Type of product: software

Software title: TCC - Performace analyzator

Description: Software for performance analysis of Turbo convolutional codes based on different input parameters of the code that affect the code gain, bit error rate (BER) and computational complexity.

Technical description: The software is designed to analyze the performance of TCC. Its output is dependence of the bit error rate on signal to noise ratio. Software uses for encoding two parallel concatenated convolutional encoders whose parameters can be changed before running the simulation. AWGN channel with BPSK modulation is used for data transmission. For decoding received data, algorithm with soft input and soft output are used. It is SOVA and Log-MAP algorithm. The software was developed in MATLAB and compiled into an executable file.

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Únor 2013 13:38