Simulační Nástroj Turbo Blokových Kódů

Název: Simulační Nástroj Turbo Blokových Kódů

Autor: ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P

Typ produktu: software

Název softwaru: TBC - Simulační tool

Licence: Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Popis: Simulační nástroj pro analýzu výkonnosti Turbo blokových kódů na základě různých vstupních parametrů kódu ovlivňující kódový zisk, bitovou chybovost (BER) a výpočetní náročnost.

Technický popis: Software byl vytvořen v programovém prostředí MATLAB a zkompilován do spustitelného souboru (.exe). K jeho spuštění je nutné doinstalovat použíté toolboxy. Software je určený k analýze výkonnosti TBC (Turbo Blokových Kódů). Jeho výstupem je závislost bitové chybovosti na odstupu signálu od šumu. Software využívá ke kódování dva pralelně řazené BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) kodéry jejichž parametry je možné měnit před spuštěním simulace. K přenosu dat je použit AWGN kanál s modulací BPSK. Pro dekódování přijatých dat využívá software dekódovací algoritmy s tzv. měkkým vstupem a měkkým výstupem. Jedná se o algoritmus SOVA a algoritmus Log-MAP.

 

Obr. 1: Grafické rozhraní softwaru

Obr.2: Výstupní grafy

 

Ke stažení (download):

software + toolbox: TCC_Simulacni_tool_pkg.exe*

*Pro přístup k softwaru mimo síť VUT použijte školní VPN (návod), nebo kontaktujte autora ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 

Title: Simulation Tool for Turbo Block Codes

Author: SEDY, J.; SILHAVY, P

Type of product: software

Software title: TBC - Simulation tool

Description: Simulation tool for performance analysis of Turbo Block Codes based on different input parameters of the code that affect the code gain, bit error rate (BER) and computational complexity.

Technical description: The software was developed in MATLAB and compiled into an executable file. It is designed to analyze the performance of TBC (Turbo Block Codes). Its output is dependence of the bit error rate on signal to noise ratio. Software uses for encoding two parallel concatenated BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) encoders whose parameters can be changed before running the simulation. AWGN channel with BPSK modulation is used for data transmission. For decoding received data, algorithm with soft input and soft output are used. It is SOVA and Log-MAP algorithm.

Aktualizováno Pátek, 01 Březen 2013 12:30