GravityCorrectionTool

Název: GravityCorrectionTool

Autor: KRAJSA, O.; VOLAŘÍK, T

Typ: software

Licence: bez licence

Popis: Software pro výpočet korigované změny zemské tíže v závyslosti na změně atmosférického tlaku podle konstantního regresního koeficientu i podle přenosové funkce.

Technický popis: Software slouží k načtení naměřených hodnot získaných pomocí měření supravodivým gravimetrem za současného měření atmosférického tlaku. Hodnoty získané pomocí supravodivého gravimetru jsou silně ovlivněny atmosferickými hmotami. Díky tomu, že je SG integrální senzor, sčítají se všechny tíhové účinky (lokální, regionální i globální vlivy) na daném místě do jediného výstupu. GravityCorrectionTool používá metody statistické metody jako regresní analýzu a moderní způsoby zpracování signálu mezi záznamem gravimetru a lokálního atmosferického tlaku. Při využití metody regresních koeficientů umožňuje použití konstantního regresního koeficientu nebo nebo řady regresních koeficientů s následnou aproximací do křivky. Zájemci o software mohou kontaktovat autora ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kancelář: PA-446)

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Únor 2013 10:22