Analýza TEQ návrhových algoritmů pro ADSL technologii

Jedná se o testovací a návrhový prostředek umožňující porovnat jednotlivé návrhové algoritmy ekvalizérů TEQ (Time domain EQualizer), využívaného v přenosové technologii ADSL s modulací DMT ke zkrácení impulsní odezvy přenosového kanálu k délce cyklické předpony (CP).Podrobný popis naleznete v článku: Ekvalizace v časové oblasti v modulačních systémech využívajících vícetónovou modulaci. Testovací prostředek umožňuje porovnat TEQ návrhové algoritmy na přenosových kanálech definovaných v ITU-T G.996.1, ANSI T1.413 nebo na kanálech dle vlastní definice. Implementovány jsou metody: MSSNR (Maximum Shortening SNR), SIRCH-CC Shortening Impulse Response of Channel with Cyclic Convolution matrices) ve variantách omezení UTC, UNC, UEC a UTC-b, MIN-ISI (MInimum InterSymbol Interference) a varianta s cyklický definovanými maticemi MIN-ISI-CC (MIN-ISI-Cyclic Convolution matrices), DC-Cancellation a DC-Minimization. Testovací prostředek umožňuje zobrazit vlastní zkrácení impulsní odezvy, vypočítat analýzu dosažené rychlosti v závislosti na volbě zpoždění při výpočtu vzájemné korelační matice mezi vysílaným a přijímaným signálem (zpoždění je při implementaci na modemech definováno na pevnou hodnotu), rozložení odstupu SNR pro jednotlivé metody a dosaženou hodnotu minimalizace, na jejímž základě se volí optimální zpoždění. V součastné verzi je možné provádět analýzu pro ADSL ve směru downstream a upstream pro variantu FDM i EC. Pro zvýšení přesnosti výpočtu jsou implementovány i vysílací a přijímací filtry. Náročnější je ekvalizace ve směru upstream, neboť zde tvoří přenosový kanál při aplikaci vysílacích a přijímacích filtrů pásmovou propust. Pro výpočet směru upstream je proto možno použít dvojnásobného převzorkování. Tato metody se v modemech často využívá a s pomocí testovacího prostředku je možno porovnat její efektivnost.

Nástroj je ke stažení zde. Ke spuštění je potřeba nainstalovat knihovny Matlab Component Runtime pro Mathworks Matlab 7.1, dostupné nahttp://www.mathworks.com

Ukázky výsledků:

Aktualizováno Neděle, 10 Říjen 2010 20:49