O nás

Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (1977), Ing. 2000 (FEI VUT Brně), Ph.D. 2003 (FEKT VUT v Brně).  Od roku 2000 působí na Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně. V součastné době se zabývá zejména vícetónovými modulačními technikami pro DSL technologie, kódováním, telekomunikační technikou, softswitchi Asterisk a lékařskou technikou. V průběhu svého působení na fakultě byl či je hlavním řešitelem řady vědeckých projektů GAČR, AVČR, MPO, rozvojových projektů FRVŠ a účastnil se řešení řady dalších. V rámci své pedagogické činnosti garantuje předměty "Telekomunikační a informační systémy" a  "Datová komunikace".

Ing. Ondřej Krajsa (1983), Ing. 2007 (FEKT VUT v Brně). Zabývá se problematikou vícetónových modulací realizovaných bankami filtrů, dále možnostmi návrhu prototypových filtrů. Také se zajímá o modulace v PLC technologiích. Podílí na výuce předmětů "Datová komunikace" a "Telekomunikační a informační systémy"

Ing. Petr Sysel, Ph.D. (1976) je absolventem FEKT VUT v Brně. V současné době se zabývá waveletovou transformací jednorozměrných diskrétních signálů a využitím této transformace pro další zpracování audio signálů jako je komprese, odstranění šumu, segmentace řeči. Zabývá se také návrhem a implementací číslicových filtrů. Sleduje také vývoj v oblasti signálových procesorů, zabývá se jejich programováním a optimalizací metod číslicového zpracování signálů v reálném čase pro architektury signálových procesorů typu VLIW firem Motorola a Texas Instruments. V rámci výzkumné činnosti řešené na VUT v Brně se zapojil do projektů věnovaných číslicovému zpracování signálů, především extrakce řečového signálu ze šumu. Spolupracoval na řešení mezinárodního projektu COST OC277 "Non-linear Methods of Speech Enhancement", na řešení projektu MPO ČR FD-K/125 "Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích" a dalších. Jako pedagog se podílí na výuce kurzů „Číslicové zpracování signálů“, "Číslicové filtry" a "Signálové procesory".

Aktualizováno Sobota, 22 Leden 2011 16:42